Hansan vanhempainyhdistys, viralliselta nimeltään Hansan Päiväkotiyhdistys ry, on Hansan päiväkotia ylläpitävä yhdistys. Vanhempainyhdistyksen jäseniä ovat kaikki vanhemmat, joilla on lapsia Hansassa. Yhdistys ei peri vuosimaksuja.

Yhdistyksen jäsenten keskuudesta valitaan vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa hallitus, joka kokoontuu noin kahden kuukauden välein. Hallituksen tehtäviin kuuluu esimerkiksi talkoiden koordinointi, päiväkotitoiminnan puitteiden suunnittelu ja kehittäminen sekä monenlainen yhteistyö Espoon kaupungin kanssa. Päiväkoti toimii sekä lasten varhaiskasvatuspaikkana että henkilöstön työpaikkana. Hallitus toimii työnantajan edustajan roolissa sekä valvoo omalta osaltaan vuokraisännän sekä virallisten tahojen kanssa tilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä lasten että työsuojelun näkökulmasta. Hallitus toimii tässä kappaleessa mainituissa tehtävissä tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.

Hansassa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajan vastuulle kuuluu päiväkodin ylläpitotehtäviä. Tyypillisiä tehtäviä ovat vuokralaiselle kuuluvat tilojen kunnossapitotyöt sekä leikkipihan kunnossapito. Myös erilaiset kalusteiden pienet korjaustyöt kuten tai vaikkapa hyllyn tai verhotangon kiinnitäminen seinään ovat erimerkkejä tyypillisistä talkootöistä. Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, huoltajien tulee maksaa 100 euron suuruinen talkootakuumaksu Hansan päiväkotiyhdistys ry:n tilille. Katso tarkemmat ohjeet maksamiseen liittyen kohdasta ” Talkootakuumaksun periminen on kuin pantti, jolla pyritään varmistamaan, että perheet osallistuvat heille kuuluviin tehtäviin. Mikäli huoltajat eivät pääse osallistumaan talkoisiin, voi korvaavia, muita töitä tehdä myös erikseen sovittavana ajankohtana. Mikäli huoltajat eivät syystä tai toisesta pysty osallistumaan talkoisiin tai tekemään korvaavia töitä muuna aikaa, voi työt kuitata maksulla. Hallitus on päättänyt, että huoltajat voivat kuitata osallistumisensa 50 euron kertamaksulla/talkootapahtuma. Mikäli huoltajat ovat osallistuneet järjestettäviin talkoisiin/tehneet korvaavia töitä/kuitanneet talkoot erillismaksulla lapsen varhaiskasvatussopimuksen voimassa oloajan, talkootakuumaksu palautetaan varhaisasvatuksen päättyessä huoltajan ilmoittamalle tilille.

Jokaisen yhdistykseen kuuluvan huoltajan erityisenä tehtävänä on Hansan päiväkotiyhdistys ry:n kokouksiin osallistuminen. Osallistuminen kannattaa jo senkin vuoksi, että yhdistyksen kokoukset ovat ylintä valtaa käyttävä elin. Kokouksissa on todellinen mahdollisuus vaikuttaa päiväkotia ja siten oman lapsen elämää koskeviin päätöksiin. Kevätkokouksissa valitaan hallitus seuravaksi 12 kuukaudeksi.

Jokaisella varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajalla oikeus saada tietoa lapsensa arkea koskevista asioista. Yhdistyksen ylläpitämissä päiväkodeissa huoltajien vaikutusmahdollisuudet ovat todellisia ja päiväkodin henkilöstö tekee mielellään yhteistyötä huoltajien kanssa. Huoltajat ovat aina tervetulleita seuraamaan päiväkodin toimintaa ilman ennakkoilmoitusta. Huoltajat saavat myös osallistua päiväkodin arkeen ja toiminnan tuottamiseen oman aktiivisuutensa ja mielenkiintonsa mukaisesti.

Päiväkodin laadukkaan toiminnan perusteena ovat motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi aktiiviset huoltajat.