Hansa Kindergartenin toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: suvaitsevaisuus, rehellisyys ja reiluus, toisten ihmisten huomioonottaminen ja kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, hyvät tavat sekä kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla.

Tavoitteenamme on luoda turvallinen, lapsen kasvua ja oppimista tukeva ilmapiiri, jossa jokainen lapsi saa olla oma itsensä ja tulla arvostetuksi sellaisena kuin on. Lasten yksilölliseen kehittymiseen ja oppimiseen annetaan tilaa ja aikaa. Toimintamme lähtökohtana on vuorovaikutus, lasten aito ja arvostava kohtaaminen sekä vahva kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa.

Lasta kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun, joiden myötä ajattelun taidot kehittyvät ja itsetunto vahvistuu. Tavoitteenamme on auttaa lasta kasvamaan aktiiviseksi ja tasapainoiseksi, omiin kykyihinsä luottavaksi maailmankansalaiseksi.

Päiväkodin pääasiallinen toimintakieli on englanti. Henkilöstö ymmärtää ja osaa myös suomea, joten aloittava, kieltä taitamaton lapsi ei joudu tilanteeseen, jossa häntä ei ymmärrettäisi. Tavoitteenamme on että lapsi oppii englannin kieltä leikin ja toiminnan avulla luontaisena osana arkea.

Pyrimme luomaan positiivisen ja suvaitsevaisen asenteen muita kieliä, kulttuureja ja erilaisia ihmisiä kohtaan.