Tiimimme

Tiimiimme kuuluu varhaiskasvatusyksikön johtaja, varhaiskasvatuksen opettajia ja – lastenhoitajia, esiopetuksen opettaja sekä laitosapulainen. Kaiken toimintamme keskiössä on lapsen hyvinvointi, kasvu ja kehitys.

Lyhyt kuvaus pääasiallisista tehtävistämme:

Varhaiskasvatusyksikön johtaja on yksikön vastuuhenkilö, joka vastaa pedagogiikan, henkilöstön sekä talouden johtamisesta. Työtehtäviin kuuluu myös varhaiskasvatuspaikoista päättäminen sekä yhteistyö Espoon kaupungin toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatusyksikön johtaja toimii hallituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä mm. päiväkotitilojen ja -toiminnan kehittämisessä. Osan työajasta yksikön johtaja toimii lapsiryhmissä.

Varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: Opettajat vastaavat että varhaiskasvatussuunnitelman mukainen pedagogiikka toteutuu lapsiryhmissä. Opettajat suunnittelevat, kehittävät sekä arvioivat toimintaa yhdessä varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sekä varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Opettajat käyvät vanhempien kanssa käytäviin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät keskustelut, ns. Vasut. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työtehtävät ovat lapsiryhmän ohjaamista sekä toiminnan suunnittelua, joka toteutuu tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa.

Esiopetuksen opettaja: Opettaja vastaa esiopetusryhmän opetuksen suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta. Opettaja latii vanhempien kanssa yhteistyössä lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman, ns. Leopsin, ja toimii yhteistyössä esiopetuksen oppilashuollon henkilöstön kanssa. Hansassa esiopetuksen opettaja toimii esiopetuksen ulkopuolisen ajan varhaiskasvatuksen opettajana myös nuorempien lasten ryhmässä.

Laitosapulainen vastaa Hansan puhtaanapidosta ja aamu- ja välipalojen valmistamisesta sekä niiden että lounaan esillepanosta. Laitosapulaisen tehtäviin kuuluu myös liinavaatehuolto ja avustaminen esimerkiksi kuravaatteiden ja ulkovaatteiden huoltamisessa ulkoilun päätteeksi.