Hansan päiväkotiin hakeminen

hansa kindergarten sign image

Hansan päiväkotiin hakeminen

Lapsivalinnat elokuussa alkavalle toimintakaudelle aloitetaan helmikuussa. Lapset valitaan päiväkodin jonosta. Valituille lapsille ilmoitetaan hoitopaikasta huhtikuun loppuun mennessä. Lapsia valitaan jonosta myös kesken vuoden jos paikkoja vapautuu.
Lapsen voi ilmoittaa jonoon päiväkodin internet-sivuilta löytyvällä hakemuksella. Hakemus astuu voimaan kun hallinnointimaksu on maksettu.

Hallinnointimaksu on 20€ per lapsi per vuosi ja se maksetaan Hansan päiväkotiyhdistys ry:n tilille:  FI27 8000 1070 5739 52. Hallinnointimaksu tulee maksaa hakemuksen käsittelyn yhteydessä annettuun eräpäivään mennessä ja sen jälkeen vuosittain tammikuun kymmenes päivä. Viestiksi kirjoitetaan lapsen nimi ja vuosi jonka ajalta maksu maksetaan.


Päiväkodista otetaan teihin yhteyttä mahdollisimman pian hakemuksen saavuttua. Jos yhteydenottoa ei kuulu, kannattaa ottaa yhteyttä päiväkodin johtajaan numerossa 09 813 71 74. Emme lähetä laskuja, vaan muistutamme asiasta jonottajille suunnatussa vuosittaisessa kirjeessä.
Hansa Kindergarten on kielikylpypäiväkoti, joka on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille, joiden ensimmäinen kieli on suomi. Otamme Hansaan myös muita kieliä äidinkielenään puhuvia lapsia, jos kielikylpypäivähoito on lapsen ja perheen tilanne huomioiden lapselle sopiva vaihtoehto. Asiasta kesksutellaan perheen kanssa kun hakemus vastaanotetaan.


Hoidon voi aloittaa Hansassa 3 -vuotiaana, mutta edellytämme, että lapsen suomen kielen taito on  kehittynyt ikätasoisesti. Lapsi voi aloittaa myös 4-, 5-, tai 6-vuotiaana, mikäli ryhmissä on tilaa. Jos lapsi aloittaa vasta 6-vuotiaana, tulee hänen jo osata englantia.
Hakijat sijoittuvat jonoon hakemuksen saapumispäivämäärän perusteella. Hansassa jo olevien tai olleiden lasten sisarukset menevät jonossa muiden edelle. Myös sisaruksista maksetaan hallinnointimaksu vuosittain. Lapsivalintoihin vaikuttaa aina myös päiväkodin lapsitilanne. Päiväkodin johtaja päättää lapsivalinnoista edellä esitetyt ohjeet huomioon ottaen.


Vastuu päiväkodin ylläpitämisestä on vanhempainyhdistyksellä. Vanhempainyhdistyksen jäseniä ovat kaikki vanhemmat, joilla on lapsia Hansa Kindergartenissa. Jokaisen jäsenperheen odotetaan tekevän talkootyötä päiväkodin hyväksi. Tyypillisiä tehtäviä ovat siivous, haravointi, lumityöt, maalaus, nikkarointi sekä korjaustyöt. Lisäksi jäsenet järjestävät erilaisia varainhankintaprojekteja. Uusien perheiden odotetaan osallistuvan yhdistyksen toimintaan.

 

Jatka hakemukseen