Vanhempainyhdistys

image

Vastuu päiväkodin ylläpitämisestä on vanhempainyhdistyksellä. Vanhempainyhdistyksen jäseniä ovat kaikki vanhemmat, joilla on lapsia Hansa Kindergartenissa.

Vanhempainyhdistyksen hallitus määrittelee päiväkodin toiminnan suuntaviivat, toimii henkilökunnan työnantajana sekä huolehtii mm. budjetin valmistelusta. Jäsenyys antaa monia oikeuksia, mutta myös vastuuta.

 

 

Vastuut:

Jokaisen jäsenperheen odotetaan tekevän talkootyötä päiväkodin hyväksi. Tyypillisiä tehtäviä ovat siivous, haravointi, lumityöt, maalaus, nikkarointi sekä korjaustyöt.
Hoitosuhteen alkaessa uusilta jäsenperheiltä peritään 100 euron suuruinen talkootakuumaksu. Summa palautetaan hoitosuhteen päättyessä talkootöihin osallistuneille perheille.

Jokaisen jäsenperheen odotetaan myös olevan paikalla vanhempainyhdistyksen kokouksissa, joita järjestetään n. neljästi vuodessa.

 

Oikeudet:

Kaikkein tärkeimmistä päiväkotiin liittyvistä asioista päätetään yhdistyksen kokouksissa. Päiväkotiyhdistyksen hallitus koostuu noin viidestä vanhemmasta, jotka jäsenet valitsevat keskuudestaan keväisin.
Hallitus järjestää yhteiset talkoot (yleensä kahdesti vuodessa), valmistelee ja kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja huolehtii päätösten toimeenpanosta. Kokousten aiheet liittyvät usein talouteen, talkootöihin, henkilökuntaan sekä päiväkodin ja yhdistyksen tulevaisuuteen. Yhdistyksen kokoukset ovat oivallinen tilaisuus käsitellä jäseniä askarruttavia aiheita.
Päiväkodin tasokas toiminta lähtee hyvän henkilökunnan lisäksi aktiivisista vanhemmista. Jokaisella jäsenperheellä on mahdollisuus vaikuttaa lapsensa hyvinvointiin vanhemman rooliaan laajemmin myös ottamalla osaa lapsen päivähoitoon.