Toiminta-ajatus

image

Päiväkodin tavoitteena on luoda turvallinen, lapsen kasvua ja oppimista tukeva ilmapiiri, jossa on tilaa erilaisille leikkijöille. Toimintamme painottuu vuorovaikutukseen: lasten aitoon ja arvostavaan kohtaamiseen sekä kasvatuskumppanuuteen vanhempien kanssa.

Lasta kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun, joiden myötä ajattelun taidot kehittyvät ja itsetunto vahvistuu.

Haluamme auttaa lapsia kasvamaan aktiivisiksi ja tasapainoisiksi, omiin kykyihinsä luottaviksi maailmankansalaisiksi.


Päiväkodin toimintakieli on englanti, jossa tavoitteena on englannin kielen oppiminen ymmärtämisen ja alkeellisen suullisen tuottamisen tasolla. Toivomme luovamme positiivisen ja suvaitsevaisen asenteen muita kieliä, kulttuureja ja erilaisia ihmisiä kohtaan. Tärkeänä osana toimintaa on myös perheiden kasvatustyön tukeminen sekä yhdessä kasvattaminen.


Seuraavat arvot toimivat kasvatustyömme perustana ja suunnannäyttäjinä: suvaitsevaisuus, rehellisyys ja reiluus, toisten huomioonottaminen ja kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, hyvät tavat sekä lähellä olo, syli ja välittäminen.