Päiväkodin esittely

hansa kindergarten sign image

Hansa on yksityinen päiväkoti, joka tarjoaa  hoitopaikan 36 kokopäiväistä hoitopaikkaa 3-6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa käytetään englannin kieltä kaikissa päivän toiminnoissa, varhaista kielikylpymenetelmää noudattaen.
Saatuaan hoitopaikan Hansasta,  tulee perheestä automaattisesti Hansan päiväkotiyhdistyksen jäsen.

Vanhemmat pitävät huolta päiväkodista laajemmassa mittakaavassa, jotta henkilökunta voi keskittyä kasvatustyöhön.

Vanhempainyhdistys toimii paitsi henkilökunnan työnantajana, myös huolehtii kunnossapidosta. Päiväkodin johtaja vastaa päivittäisestä toiminnasta.


Päiväkodilla on ostopalvelusopimus Espoon kaupungin kanssa ja kaupunki valvoo päiväkotimme toimintaa. Sopimuksen vuoksi päivähoitomaksumme ovat samat kuin kaupungin päivähoidossa ja voimme valita päiväkotiin vain Espoossa asuvia lapsia.

Hansa-yhteisö

our communityimage

Viihtyisä ympäristö, kiireettömyys, avoin vuorovaikutus ja suunnitelmallisuus luovat pohjaa lapsen hyvään elämään ja elinikäiseen oppimiseen. Lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia tukee ammattitaitoinen, jatkuvasti oppiva ja motivoitunut henkilökunta yhdessä vanhempien kanssa.
Hansa muodostaa tiiviin yhteisön, johon kuuluvat lasten ja henkilökunnan lisäksi lasten perheet.

Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Lapset viettävät paljon aikaa yhdessä ja samaa leikkiä leikkivien ikäjakauma on suuri. Kaverisuhteita syntyy, mutta ryhmärakenteet ovat niin vaihtelevia, ettei kukaan jää ulkopuolelle.
Hansassa pidämme tärkeänä ettei ketään kiusata ja panostammekin paljon jo kiusaamisen ehkäisyyn. Päiväkodissamme on tehty kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja suunnitelmaan kuuluu, että teemasta keskustellaan säännöllisesti lasten ja vanhempien kanssa. Ristiriitatilanteet selvitetään aina niin, että kaikki osapuolet saavat ilmaista kantansa ja säilyttävät kasvonsa. Rohkaisemme lapsia ilmaisemaan, jos joku asia ei ole kivaa tai ei tunnu hyvältä. Näillä eväillä syntyy Hansan iloinen yhteishenki!